Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i Indien

Consilium har erhållit order att leverera ett komplett brandsäkerhetssystem till ett kraftverk i Telangana, Indien. Ordern kommer från det indiska engineering-bolaget TATA Projects. Slutkunden är NTPC (National Thermal Power Corporation). Ordervärdet uppgår till 37 MSEK.

Consilium är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovannämnda order omfattar ett komplett brandsäkerhetssystem, med branddetektion och alarm samt släckningssystem för ett kraftverk med 2 x 800 MW kapacitet.

”Efterfrågan inom energisektorn ökar, och vi förväntar en ökning av orderingången från energisektorn under de närmaste åren”, säger Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium.
   

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
  

Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 650 MSEK. 

Ladda ner som PDF