Consilium januari – mars 2017

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 452,6 MSEK (457,5). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 413,6 MSEK (396,0). Orderstocken per 31 mars 2017 uppgick till 844,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 354,2 MSEK (312,3). Nettoomsättningen ökade till 316,0 MSEK (313,8).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 98,4 MSEK (145,2). Nettoomsättningen ökade till 97,6 MSEK (82,2).

   Orderingång

Jan-mar
     2017
Jan-mar
    2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety     354,2  312,3 1 221,8
Safety Engineering       98,4    145,2 432,3
Totalt      452,6    457,5    1 654,1

Nettoomsättning

Jan-mar
     2017
Jan-mar
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety  316,0  313,8 1 240,7
Safety Engineering      97,6        82,2 402,5
Totalt    413,6    396,0 1 643,2

  Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. april kommer att publiceras den 19 maj 2017.

Stockholm 2017-04-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

   
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF