Consilium under januari – maj 2008

Nettoomsättningen för Consiliums huvudverksamheter ökade med 28 procent jämfört med föregående år och uppgick till 347,6 MSEK (271,3). Orderingången ökade med 29 procent till 417,9 MSEK (324,4).

Nettoomsättning

Jan-maj Jan-maj Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 247,1 179,9 485,7

Navigation 100,5 91,4 257,5

Summa 347.6 271,3 743,2

Övriga verksamheter 3,8 4,4 12,9

Totalt 351,4 275,7 756,1

Orderingång

Jan-maj Jan-maj Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 311,6 230,9 587,4

Navigation 106,3 93,5 262,0

Summa 417,9 324,4 849,4

Övriga verksamheter 11,5 6,4 14,0

Totalt 429,4 330,8 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m juni kommer att publiceras den 15:e augusti 2008.

Stockholm 2008-06-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF