Consilium januari-augusti 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 608,8 MSEK (619,3). Orderingången ökade med 3 procent till 536,4 MSEK (521,9).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 augusti 2012 till 452 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 12 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

Jan-aug 2012 Jan-aug 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 523,6 548,6 839,5
Fire safety & Automation 85,2 70,7 138,5
Totalt 608,8 619,3 978,0

Orderingång

Jan-aug 2012 Jan-aug 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 441,3 499,4 746,6
Fire safety & Automation 95,1 22,5 126,6
Totalt 536,4 521,9 873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 18 oktober 2012.

Stockholm 2012-09-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF