Consilium erhåller order på 37 MSEK i Mellan Östern

Consilium har erhållit order från engineeringbolaget Amana Pipeline Construction att leverera brandsäkerhetssystem för bränsletankar till Bahrain International Airport, samt en order på elektriska system med instrumentering, brandlarm och brandsäkerhetsutrustning till en tankterminal i Fujairah, UAE, som ägs av Horizon Emirates Terminal, ett dotterbolag till ENOC (Emirates National Oil Company). Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 37 MSEK, plus tillkommande optioner.

Consilium är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden, och kan även erbjuda kompletta system med elektriska system, instrumentering och automation.

”Consilium har traditionellt en stor försäljning till tankterminaler, och har under de senaste åren erhållit flera order på brandsäkerhetssystem till flygplatser.”, säger Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 650 MSEK.

Ladda ner som PDF