Consilium januari-februari 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt är i nivå med föregående år och uppgick till 128,4 MSEK (128,0). Orderingången minskade med 10 procent till 106,8 MSEK (118,9).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 29 februari 2012 till 503 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent. Orderingången minskade med 14 procent. Annuleringar av order för nybyggnation av fartyg, med tidigare planerad leverans 2012-2015, har minskat redovisad orderingång under perioden med ca 25 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är högre jämfört med föregående år.

Nettoomsättning


Jan-feb2012 Jan-feb2011 Jan-dec2011
Marine & Safety      114,3 116,1 839,5
Fire safety & Automation        14,1 11,9 138,5
Totalt      128,4 128,0 978,0


Orderingång


Jan-feb2012 Jan-feb2011 Jan-dec2011
Marine & Safety      100,0 116,3      746,6
Fire safety & Automation          6,8    2,6      126,6
Totalt      106,8      118,9      873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. mars kommer att publiceras den 20 april 2012.

Stockholm 2012-03-16
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:   0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF