Consilium under januari – juni 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 20 procent jämfört med

föregående år och uppgick till 439,8 MSEK (366,4). Orderingången ökade

med 11 procent till 498,1 MSEK (448,9).

Nettoomsättning

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 313,6 231,2 485,7

Navigation 121,5 128,3 257,5

Summa 435,1 359,5 743,2

Övriga verksamheter 4,7 6,9 12,9

Totalt 439,8 366,4 756,1

Orderingång

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 363,8 302,2 587,4

Navigation 121,2 137,8 262,0

Summa 485,0 440,0 849,4

Övriga verksamheter 13,1 8,9 14,0

Totalt 498,1 448,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m juli kommer

att publiceras den 15 augusti 2008.

Stockholm 2008-08-15

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF