Consilium har erhållit en order att utrusta 40 kinesiska höghastighetståg med brandlarm

Ordervärdet uppgår till 9 MSEK. Consilium skall utrusta 40 kinesiska höghastighetståg, med vardera 8 vagnar, totalt 320 vagnar, med brandlarm.

Dessa 40 höghastighetståg ingår i vad som i Kina kallas ”The New Generation High Speed Trains”, och har en toppfart på 350 km/tim.

”Det sker stora infrastrukturinvesteringar i tågsystem på global basis. Orderingången för Consilium’s division för brandlarm till tåg och transportapplikationer förväntas öka under 2010. Detta är ett av de intressanta projekt Consilium har i sin utvecklingsportfölj”, säger Consilium’s koncernchef Ove Hansson.

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)

Consilium AB (publ)

Ove Hansson

vd och koncernchef

Telefon: +46-8-563 05 300

Mobil: +46-705 760 833

http://www.consilium.se

Ladda ner som PDF