Consilium under februari 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 18% jämfört med föregående år och uppgick till 115,1 MSEK (140,5). Orderingången minskade med 31 procent till 123,1 MSEK (178,6).

Orderstocken uppgick till 690 MSEK och är 1% större än vid årets början.

För helåret 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK.

Nettoomsättning

Jan-feb Jan-feb Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 102,8 120,8 776,4

Automation 12,3 19,7 135,8

Totalt 115,1 140,5 912,2

Orderingång

Jan-feb Jan-feb Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 81,7 153,1 691,8

Automation 41,4 25,5 187,8

Totalt 123,1 178,6 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. mars kommer att publiceras den 19 april 2010.

Stockholm 2010-03-22

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF