Consilium under januari – december 2009

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 2% jämfört med föregående år och uppgick till 912,2 MSEK (934,1). Orderingången minskade med 21 procent till 879,6 MSEK (1.115,7).

Orderstocken per 31 december uppgick till 682 MSEK.

För 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK.

Nettoomsättning

Jan-dec Jan-dec

2009 2008

Marine & Safety 776,4 826,5

Automation 135,8 107,6

Totalt 912,2 934,1

Orderingång

Jan-dec Jan-dec

2009 2008

Marine & Safety 691,8 993,9

Automation 187,8 121,8

Totalt 879,6 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. januari 2010 kommer att publiceras den 18:e februari 2010.

Stockholm 2010-01-22

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF