Consilium ökar sitt ägande i Optronics Technology AS

Consilium har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Albion Holding AB. Albion är ett bolag som etablerades av ett antal privatinvesterare för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande till 64,6 procent.

Optronics Technology AS utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och gas-, biogas- och marinmarknaden samt gruvnäringen. Optronics grundades våren 2018 och förväntas leverera sin första detektor under slutet av 2020. Optronics lösning bygger på en unik kiselteknologi som gör produkten snabbare, mer stabil och mer tillförlitlig än de alternativ som finns på marknaden idag. Redan före lansering har Optronics ingått ramavtal med ledande aktörer inom olika segment och applikationsområden.

– Intresset på marknaden för Optronics lösning är mycket stor. Redan innan de första detektorerna har levererats har man tecknat ramavtal med ledande industriella aktörer, som sträcker sig över den närmaste 7-årsperioden. Ramavtalen är ett tydligt bevis på produkternas efterfrågan och minskar den kommersiella risken betydligt. Och då pratar vi om den första detektorserien i en framtida produktportfölj om totalt 9 detektorfamiljer specialanpassade för olika applikationsområden, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef i Consilium.

Albion Holding AB är ett bolag som etablerades av ett antal privatinvesterare för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Albions enda verksamhet är att äga aktier i Optronics. I ägarkretsen finns, bland andra, Consiliums CFO samt Affärsutvecklingschef, vilka båda ingår i Consiliums ledningsgrupp. Det innebär att en del av transaktionen är att betrakta som en närståendestransaktion, dock ej av en storlek som kräver godkännande av bolagsstämma i Consilium. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande från 52,84 procent till 64,60 procent. Köpeskillingen uppgår initialt till drygt 9,6 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 5 MSEK avser övertagande av lån, med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt drygt 9,6 MSEK när vissa försäljnings- och kvalitetsmål för Optronics är uppfyllda.

– Så sent som i juli i år ökade vi vårt innehav och nu ökar vi ytterligare. Vi ser en stor potential i Optronics framöver och det var ingen tvekan för oss att öka vårt ägande när tillfälle uppstod, avslutar Carl Adam Rosenblad.

Consilium AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Mobil: +46-73 672 48 01
ab.consilium.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 klockan 10:15 CET.

Ladda ner som PDF