Consilium januari – februari 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 42 procent jämfört med föregående år och uppgick till 285,9 MSEK (201,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21procent jämfört med föregående år och uppgick till 230,9 MSEK (191,1). Orderstocken per 28 februari 2019 uppgick till 641,0 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 269,4 MSEK (185,3). Nettoomsättningen uppgick till 221,4 MSEK (185,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 16,5 MSEK (16,0). Nettoomsättningen uppgick till 9,5 MSEK (6,1).
  

Orderingång

Jan-feb
     2019
Jan-feb
    2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety      269,4      185,3 1 351,2
Safety Engineering     16,5        16,0 84,9
Totalt    285,9     201,3    1 436,1

Nettoomsättning

Jan-feb
   2019
Jan-feb
     2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety    221,4        185,0 1 345,4
Safety Engineering       9,5        6,1 74,9
Totalt    230,9        191,1 1 420,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. mars kommer att publiceras den 23 april 2019.
  

Stockholm 2019-03-22
Consilium AB (publ)
   

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
   

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Ladda ner som PDF