Consilium januari-november 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 817,9 MSEK (831,9). Orderingången ökade med 31 procent till 896,1 MSEK (683,1). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 november 2013 till 471,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5 procent. Orderingången ökade med 27 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 17 procent. Orderingången ökade med 51 procent.

     
Nettoomsättning

Jan-nov
2013
Jan-nov
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 666,3 701,9 760,3
Fire safety & Automation 151,6 130,0 148,6
Totalt 817,9 831,9 908,9

  
Orderingång

Jan-nov
2013
Jan-nov
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 730,3 573,2 616,2
Fire safety & Automation 165,8 109,9 168,5
Totalt 896,1 683,1 784,7

   Den italienska radarverksamheten, som Consilium ingått ett principavtal om att överlåta till Navico, har exkluderats i redovisade belopp.

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 24 januari 2014.

Stockholm 2013-12-18

Consilium AB (publ)

   
För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

    
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF