Consilium under januari 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgick till 121,1 MSEK (93,5). Orderingången ökade med 21 procent till 166,2 MSEK (136,9).
Orderstocken per 31 januari 2016 uppgick till 800,6 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 96,0 MSEK (79,7). Orderingången ökade till 103,3 MSEK (94,8).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 25,1 MSEK (13,8). Orderingången ökade till 62,9 MSEK (42,1).

     Nettoomsättning

  Jan
2016
Jan
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety        96,0      79,7 1 100,8
Fire safety & Automation        25,1 13,8 464,7
Totalt      121,1 93,5    1 565,5

        Orderingång

              Jan
     2016
Jan
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      103,3    94,8 1 127,3
Fire safety & Automation        62,9      42,1 370,4
Totalt    166,2 136,9 1 497,7

        Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari kommer att publiceras den 18 mars 2016.

Stockholm 2016-02-25
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 

      
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF