Consilium januari – april 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 559,1 MSEK (463,0). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 521,1 MSEK (431,0). Orderstocken per 30 april 2019 uppgick till 623,8 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 528,4 MSEK (419,4). Nettoomsättningen uppgick till 499,9 MSEK (409,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 30,7 MSEK (43,6). Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (21,4).

Jan-apr
     2019
Jan-apr
    2018
 Jan-dec
2018
Marine & Safety      528,4      419,4 1 351,2
Safety Engineering     30,7        43,6 84,9
Totalt    559,1     463,0    1 436,1


Jan-apr
   2019
Jan-apr
     2018
   Jan-dec
2018
Marine & Safety    499,9      409,6 1 345,4
Safety Engineering      21,2      21,4 74,9
Totalt    521,1        431,0 1 420,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. maj kommer att publiceras den 19 juni 2019.

Stockholm 2019-05-29
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

  
  

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF