Consilium januari-augusti 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 580,9 MSEK (608,8). Orderingången ökade med 24 procent till 667,5 MSEK (536,4).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 augusti 2013 till 489 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 8 procent. Orderingången ökade med 19 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 15 procent. Orderingången ökade med 48%.

Nettoomsättning       
Jan-aug
2013
Jan-aug
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        482,9 523,6 801,5
Fire safety & Automation          98,0 85,2 148,6
Totalt        580,9 608,8 950,1

                          

Orderingång   
Jan-aug
2013
Jan-aug
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        527,3 441,3      649,9
Fire safety & Automation        140,2    95,1      168,5
Totalt        667,5      536,4      818,4

                 Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 22 oktober 2013.

Stockholm 2013-09-17

Consilium AB (publ)
          

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:   0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF