Consilium återbetalar obligationslån 2015/2020

Consilium har idag återbetalat obligationslån 2015/2020 (ISIN: 0006800397), motsvarande 750 MSEK, i enlighet med obligationslånets villkor. Då datumet för återbetalning ligger före erhållandet av likvid från avyttringen av affärsområde Marine & Safety har återbetalningen genomförts genom en bryggfinansiering från Danske Bank i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

     
Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33
http://www.consilium.se

     

Consilium är en av världens ledade leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF