Consilium januari – juni 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 748,1 MSEK (826,5). Nettoomsättningen ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 763,5 MSEK (711,0). Orderstocken per 30 juni 2018 uppgick till 794,2 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 660,5 MSEK (651,9).
Nettoomsättningen uppgick till 640,6 MSEK (600,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 87,6 MSEK (174,6).
Nettoomsättningen uppgick till 122,9 MSEK (111,0).

Orderingång

Jan-jun
     2018
Jan-jun
    2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety      660,5    651,9 1 313,4
Safety Engineering     87,6    174,6 260,3
Totalt    748,1     826,5    1 573,7

Nettoomsättning

Jan-jun
     2018
Jan-jun
     2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety    640,6    600,0 1 239,3
Safety Engineering    122,9    111,0 193,0
Totalt    763,5     711,0 1 432,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2018.

Stockholm 2018-08-13
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
 
 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF