Consilium januari – maj 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 29 procent jämfört med föregående år och uppgick till 426,1 MSEK (330,0). Orderingången ökade med 34 procent till 572,2 MSEK (427,3). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 maj 2014 till 652,4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 31 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 40 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 20 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 21 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

Jan-maj 2014 Jan-maj 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 346,3 263,3 705,5
Fire safety & Automation 79,8 66,7 183,6
Totalt 426,1 330,0 889,1

Orderingång

Jan-maj 2014 Jan-maj 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 412,5 294,9 751,6
Fire safety & Automation 159,7 132,4 169,1
Totalt 572,2 427,3 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 11 juli 2014.
Stockholm 2014-06-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-06-18.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF