Consilium utökar satsningen på offshoreindustrin i Norge

Consilium öppnar kontor i Norges ”oljehuvudstad” Stavanger för marknadsföring av brandlarm till  offshoreindustrin i Norge.

Consilium öppnar kontor i norska Stavanger som ett led i satsningen på brandlarm till offshoreindustrin. Consilium lanserar samtidigt ett nyutvecklat brandlarm enligt SIL-2 standard speciellt framtaget för offshoreapplikationer. Stavanger utgör bas för den norska oljeindustrin och närheten till kunderna gör därför staden till ett naturligt val för Consilium att etablera sig i.

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

        
Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.


Ladda ner som PDF