Consilium under januari – juni 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – juni 2006 ökade med 8 procent jämfört mot föregående år till 348,9 MSEK (323,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 22 procent föregående år och uppgick till 190,6 MSEK (156,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 3 procent till 65,0 MSEK (67,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 6 procent till 93,3 MSEK (99,4).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari – juni jämfört med samma period föregående år med 20 procent till 432,9 MSEK (360,8). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 1 procent till 203,0 MSEK (201,9). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 105 procent till 130,9 MSEK (63,9). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 4 procent till 99,0 MSEK (95,0).

Nettoomsättning

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2006 2005 2005

Brand&Gas 190,6 156,3 334,1

Navigation 65,0 67,3 134,5

Komponenter 93,3 99,4 179,8

Kärnverksamhet 348,9 323,0 648,4

Övriga verksamheter 7,4 4,4 9,9

Totalt 356,3 327,4 658,3

Orderingång

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2006 2005 2005

Brand&Gas 203,0 201,9 401,9

Navigation 130,9 63,9 129,4

Komponenter 99,0 95,0 181,5

Kärnverksamhet 432,9 360,8 712,8

Övriga verksamheter 3,7 9,6 21,6

Totalt 436,6 370,4 734,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m juni kommer att publiceras den 24:e augusti 2006.

Stockholm 2006-08-09

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 700 MSEK.

Ladda ner som PDF