Consilium januari-juli 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 525,4 MSEK (535,1). Orderingången ökade med 8 procent till 481,6 MSEK (444,0).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 juli 2012 till 481 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 3 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 9 procent.
Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år.

Nettoomsättning


Jan-jul   2012 Jan-jul  2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety    455,7    467,8    839,5
Fire safety & Automation      69,7     67,3    138,5
Totalt    525,4    535,1    978,0


Orderingång


Jan-jul   2012 Jan-jul   2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety    383,2    421,7    746,6
Fire safety & Automation    98,4      22,3    126,6
Totalt  481,6    444,0    873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 19 september 2012.

Stockholm 2012-08-23

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF