Consilium har erhållit en större order på emissionsmätning till 18 kryssningsfartyg från Carnival Cruise Line

Consilium har erhållit en order från Carnival Cruise Line avseende redundanta ”Continuous Emission Monitoring System” till 18 kryssningsfartyg, tillsammans med årliga underhållsavtal.

Carnival Cruise Line, med huvudkontor i Miami, USA, har en fartygsflotta om 25 kryssningsfartyg, och ingår i Carnival Corporation & PLC, som är världens största kryssningsrederi, med mer än 100 kryssningsfartyg. Med Consiliums emissions-mätningssystem kan Carnival Cruise Line uppfylla det nya regelverk om kontinuerlig kontroll av rökgasutsläpp som IMO (International Maritime Organization) beslutat om.

Consiliums CEMS-system (Continuous Emission Monitoring System) är ett unikt optiskt system för mätning av rökgasutsläpp. Tillsammans med fiberoptik för överföring av mätvärden direkt från sensorer i skorstenen på fartyget, i stället för överföring av varma rökgaser i rörsystem till central för mätning, erbjuds ett mycket tillförlitligt och kostnadseffektivt system, med hög tillförlitlighet.

Consiliums CEMS-system kan mäta alla relevanta rökgaser, som NO, NO2, SO2, CO2, CO, NH3 och CH4. Den optiska tekniken som utnyttjas förenklar drift och underhåll.

”Consilium är en ledande global leverantör för detektion av brand och gas, genom detektion av rök, gas, värme och flammor, för fartyg och andra nischmarknader med höga säkerhetskrav, men erbjuder även mätning av rökgasutsläpp från fartyg med optiska system”, säger Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK. 

Ladda ner som PDF