Concejo Tillväxt

Affärsområdet omfattar de bolag som Concejo har ägarintressen i men som inte är tillräckligt stora för att redovisas som ett eget affärsområde.