Concejo Ventures

Concejos investeringsverksamhet

Concejos investeringsverksamhet är koncentrerad till affärsområde Concejo Ventures. Concejo Ventures investerar i, framför allt, onoterade tillväxtbolag i Norden. Strategin är att bygga upp en portfölj med investeringar i bolag som dels befinner sig i tillväxt och dels är verksamma inom områden som Concejo bedömer kommer ge god långsiktig värdeutveckling. Investeringarna omfattar bolag verksamma inom bland annat Deep Tech, Cybersäkerhet, Grön omställning, Hållbar utveckling och Digitalisering.

   Bolag i affärsområdet