Myra Security

Myra Security GmbH är ett tyskt cybersäkerhets-företag som erbjuder Security-as-a-Service. Myra Security är ett internationellt ledande företag när det kommer till skydd av kritisk infrastruktur och företag verksamma på marknader med hård reglering, som myndigheter och finansmarknadsbolag.

På Myra Securitys kundlista finns bland annat tyska regeringen, Europeiska Centralbanken, kommersiella banker och försäkringsbolag tillsammans med större globala e-handelsföretag.

Ägarandel: Indirekt 4,5 %, genom ett direkt ägande av 26,5 % i Round2 MySec Beteiligungs GmbH & Co. KG –  ett Special Purpose Vehicle (SPV) vars enda syfte är att äga aktier i Myra Security och som manageras av Round2 Capital Partners.

https://www.myrasecurity.com