Compodium International

Compodium är ett svenskt videokommunikationsföretag som grundades 1997. Målsättningen att förse organisationer, regeringar och företag med autentiseringsverktyg för att underlätta säkra online-samarbeten. Företagets erbjuder sina tjänster framför allt som ”Software as a Service” (Saas).

Compodium är fokuserat på säker videokommunikation. Erbjudandet består av Vidicue – en säker, krypterad och autentiserad videokommunikationslösning som lever upp till myndigheters och företags allt ökande krav på datahantering, säkerhet och integritet – samt av tjänsten Enterprise, som består av en kombination av hårdvara, supportavtal och professionella konsulttjänster anpassat för större företag och organisationer med behov av krypterad videokommunikation.

Ägarandel: 15,9 %

www.compodium.se