Compodium International

Compodium är ett svenskt videokommunikationsföretag som grundades 1997. Målsättningen att förse organisationer, regeringar och företag med autentiseringsverktyg för att underlätta säkra online-samarbeten. Företagets erbjuder sina tjänster framför allt som ”Software as a Service” (Saas).

Compodium är verksamt inom säker digital kommunikation, med uppdraget att göra det
möjligt för organisationer att samarbeta och kommunicera på ett säkert sätt inom företaget,
med andra företag och organisationer eller med privatpersoner. Compodiums säkra
kommunikationsplattform erbjuder produkter som gör det möjligt att skapa tillgänglighet
online, långsiktiga relationer och framgångsrika affärer, utan att äventyra sekretessbelagd
information.

Ägarandel: 15,9 %

www.compodium.se