Greenely AB (publ)

Greenely grundades 2014 med målet att skapa den bästa kundupplevelsen till energikonsumenter genom att använda smart teknik.

Idag erbjuder företaget en applikation (mobilapp) som hjälper kunderna att optimera sin elförbrukning, samt elavtal med 100 % grön el (märkt ”Bra Miljöval”) till självkostnadspris och utan bindningstid. För elbilsägare har Greenely utvecklat sin tjänst så att laddningen genomförs de timmar när elpriset är som lägst med möjlighet till stora besparingar. Via Greenlys lösning kan ägare av solceller även sälja tillbaka överskottsel till elnätet, vilket ytterligare reducerar hushållets totala elkostnad. Med Greenely Virtual Power Plant som bygger på ett batteri i hemmet kan konsumenten välja om man vill sälja överskottsel, vara självförsörjande, lagra billig el, eller hjälpa till att stabilisera elnätet.

Ägarandel: 2,5 %
www.greenely.com