Urban Miners AB

Svensk start-up, grundat 2021, med cirkulär affärsidé där metaller, framför allt ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller, återvinns genom utvinning ur elektronikskrot.

Urban Miners köper in osorterat elektronikskrot som sorteras på anläggning söder om Stockholm. Det sorterade materialet säljs sedan vidare till smältverk i Europa för att kunna återanvändas.

Ägarandel: 5,0 %
www.urbanminers.net