Round2 (fond)

Round2 Capital Partners är ett österrikiskt investmentföretag som erbjuder finansieringslösningar till europeiska tillväxtbolag med digitala och hållbara affärsmodeller.

Round2 är en pionjär inom intäktsbaserade finansieringslösningar, som bland annat ger entreprenörer möjlighet till expansionskapital med liten eller ingen utspädning. Round2 har idag en fond som investerat cirka 30 MEUR i 22 bolag.

Concejo har etablerat ett partnerskap med Round2 Capital Partners, där Concejo därefter investerat i deras investeringsfond och ges möjlighet att saminvestera i spännande tillväxtföretag. Concejos investeringar i Myra Security och Dracoon är ett resultat av detta samarbete.

www.round2cap.com