Round2 (fond)

Round2 Capital Partners är ett österrikiskt investmentföretag som erbjuder finansieringslösningar till europeiska tillväxtbolag med digitala och hållbara affärsmodeller.

Round2 är en pionjär inom intäktsbaserade finansieringslösningar, Revenue Based Financing, som bland annat ger entreprenörer möjlighet till expansionskapital med liten eller ingen utspädning. Round2 har idag två fonder som investerat i ett 40-tal bolag.

Concejo har etablerat ett partnerskap med Round2 Capital Partners, där Concejo därefter investerat i deras investeringsfonder och ges möjlighet att saminvestera i spännande tillväxtföretag. Concejos investeringar i Myra Security och Dracoon är ett resultat av detta samarbete.

www.round2cap.com