Christian Berner Tech Trade

Christian Berner grundades 1897. Med över 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder är Christian Berner Tech Trade idag ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag.

Christian Berner Tech Trade-koncernen erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik, såsom vibrations- och bullerdämpande material, filter- och processteknik, UV-aggregat samt industriell utrustning, från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt värmepannor globalt.

Christian Berner Tech Trade (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ägarandel: 10,3 % (kapital), 6,5 % (röster)

www.christianberner.com