Berner Industrier

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Gruppen erbjuder innovativa produkter och lösningar som bidrar till att lösa samhällsproblem med hjälp av teknik.

Viktiga områden är ren energi, rent vatten och ett hållbart resursutnyttjande. Koncernen består av åtta bolag som tillsammans har cirka 215 medarbetare runt om i Norden och en årlig nettoomsättning på cirka 950 MSEK. Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Ägarandel: 10,3 % (kapital), 6,5 % (röster)

www.bernerindustrier.se