ACAF Systems

ACAF Systems är ett teknologibolag i Rhode Island, USA, som utvecklat en unik lösning för effektiv användning av fluorfritt och biologiskt nedbrytbart brandbekämpningsskum som använder mindre vatten och skum, och på kortare tid, än konventionella skumsläckningssystem.

ACAF:s teknologi, som kallas Automatic Compressed Air Foam, erbjuds framför allt till kunder inom kraftindustrin, olje- och gasindustrin, flygindustrin, gruvnäringen och till petrokemiska anläggningar.

Ägarandel: 60,0 %

www.acafsystems.com