Firenor International

Firenor International är en ledande leverantör av högspecialiserade system för aktiv brandbekämpning för primärt offshore-plattformar, olje- och gas- och försvarssektorn. Firenor International är huvudsakligen verksamt i Norge, Kina, Indien och Mellanöstern.

Firenor International tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar, inklusive design och leverans av förtestad utrustning, samt utför tester, underhåll av system och tillhandahåller reservdelar vid behov.

Ägarandel: 100,0 %

www.firenor.com