Optronics Technology

Optronics Technology är ett norskt utvecklingsbolag som utvecklar en ny generation optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och gasmarknaden, biogasmarknaden, marinmarknaden och gruvnäringen.

Optronics lösning bygger på en unik kiselteknologi som gör deras produkter snabbare, mer stabila och mer tillförlitliga än de alternativ som finns på marknaden idag.

Ägarandel: 71,3 %

www.optronics.no