Privacy Policy

Detta dokument beskriver Concejo AB (publ):s (hädanefter kallat Concejo) integritetspolicy och förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter (dvs. alla personidentifierande uppgifter om dig, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress och som allmänt benämns ”dina uppgifter” i denna policy) som samlas in via Concejos hemsida.

Denna integritetspolicy beskriver hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller kommer att bearbetas av oss. Läs det nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personliga uppgifter och hur vi behandlar och skyddar dem.

Vilka är vi?

Concejo AB (publ) är ett företag registrerat i Sverige (org.nr. 556480-3327) med huvudkontor på Västra Finnbodavägen 2-4, 131 30 Nacka, Sverige.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR).

Genom din beställning av produkter eller tjänster blir du registrerad hos Concejo. Registret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av leveransen.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

  • Uppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på Concejos webbsida eller uppgifter du förser oss med på annat sätt. Detta omfattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för prenumerera på finansiella rapporter, nyhetsbrev eller pressmeddelanden.
  • Om du kontaktar oss kan vi spara information om korrespondensen och din e-postadress, utdelningsadress eller telefonnummer, beroende på hur du valt att kontakta oss.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är:

  • Rättslig förpliktelse används när andra lagar kräver att vi lagrar informationen en viss tid såsom bokföringslagen m.fl.
  • Samtycke används i de fall ni självmant har valt att godkänna att vi får lagra era personuppgifter i syfte att administrera och leverera information. Ett samtycke kan återtas närsomhelst varpå vår behandling av dina personuppgifter upphör såvida inte annan förpliktelse såsom Rättslig förpliktelse eller Fullgörande avtal anger annat. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till 1 år i kvalitetssäkringssyfte.

Överföring av dina uppgifter till andra länder eller tredje part

  • Concejo säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.
  • Concejo delar dina personliga uppgifter till tredje part (Cision Sverige AB) vid prenumeration på pressreleaser, nyhetsbrev eller rapporter.
  • Concejo kan komma att lagra dina uppgifter med personuppgiftsbiträden lokaliserade inom EU (lagring och/eller säkerhetskopia).