Swedfund investerar i Consiliums produktionsanläggning i Bulgarien

Swedfund International (Swedfund) investerar i Consiliums nya produktionsanläggning för finklippning i Bulgarien. Swedfund får därigenom en 20 procentig ägarandel i Consiliums Components bulgariska dotterbolag, Consilium Components EAD. Köpeskillingen uppgår till 5 MSEK.

Swedfund International är ett statligt riskkapitalbolag som erbjuder riskkapital och kompetens för investeringar i bland annat Östeuropa. Swedfund investerar tillsammans med företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i dessa regioner.

Swedfund och Consilium har kommit överens om att Swedfund ska bidra i finansieringen av Consiliums satsning på produktion i Bulgarien genom att blir delägare i Consiliums bulgariska dotterbolag, Consilium Components EAD, som nu etableras utanför Sofia. Swedfund investerar 5 MSEK och får en ägarandel på 20 procent av det bulgariska bolaget.

Consilium Components AB tillverkar precisionskomponenter till kunder inom verkstadsindustrin och är ett av de ledande företagen i Europa på finklippning – en mycket avancerad form av stansning. Bland kunderna finns bolag inom fordonsindustrin och andra företag med krav på hög precision i komponenter och detaljer, såsom Autoliv, Volvo Car och Haldex.

– Etableringen i Bulgarien ökar Consiliums flexibilitet och konkurrenskraft gentemot andra leverantörer i den globala fordonsindustrin. Samtidigt sker en överföring av know-how till Bulgarien – maskiner och experter hämtas inledningsvis från Sverige, säger Staffan Ahl, Investment Manager på Swedfund.

Arbetet pågår med att rekrytera och bygga upp organisationen i Bulgarien. Anläggningen kommer att specialiseras på finklippning och bli en legotillverkningsenhet inom Consilium-koncernen.

– Genom samarbetet med Swedfund får vi möjlighet att accelerera takten i uppbyggnaden av den bulgariska enheten och möjligheten för att få lokal finansiering för ytterligare expansion stärks högst avsevärt, kommenterar Consiliums VD, Ove Hansson.

Stockholm 2005-10-11

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se