Styrelsen i Consilium AB (publ) har utsett Carl Adam Rosenblad till ny vd och koncernchef. Carl Adam tillträder vid Consiliums årsstämma den 14 maj 2020 och efterträder Ove Hansson som går i pension.

– Med Carl Adam får vi en bra kombination av en lång erfarenhet av att utveckla Consiliums verksamheter parat med ett modernt entreprenöriellt ledarskap som ska leda koncernen på den nya resa som nu initieras. Styrelsen är mycket glad över att Carl Adam valt att tacka ja till detta uppdrag, säger Carl Rosenblad, styrelseordförande i Consilium AB (publ).

Carl Adam Rosenblad har arbetat inom Consilium-koncernen sedan 2000. Carl Adam är för närvarande chef för affärsområde Safety Engineering. Under åren 2010-2017 var Carl Adam chef för affärsområde Marine & Safety, 2005-2009 vd för Consilium Navigation AB och dessförinnan ansvarig för affärsutveckling inom Consilium-koncernen under åren 2000-2005. Carl Adam har varit ordinarie styrelseledamot i Consilium AB (publ) sedan 1996. Carl Adam är även styrelseledamot i bolag tillhörande Consilium-koncernen samt Platanen AB och därtill styrelseordförande i SBF Management AB.

Ove Hansson har varit vd och koncernchef för Consilium AB (publ) sedan år 2000 och verksam i företagsgruppen sedan 1985. Under perioden 2000-2004 var Ove Hansson även ledamot av Consiliums styrelse. Ove fyller 65 år 2020 och har meddelat styrelsen sin önskan att gå i pension i samband med vårens årsstämma.

– Ove Hansson har varit Consilium trogen större delen av sitt yrkesverksamma liv. Ove har ansvarat för utvecklingen av koncernen från ett diversifierat företag till en verksamhet som huvudsakligen erbjuder olika typer av säkerhetslösningar. Vi tackar Ove för alla år av hårt arbete och önskar honom all lycka när han nu väljer att gå i pension, avslutar Carl Rosenblad.
 

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33
http://www.consilium.se

 
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 13:30 CET.
 

Consilium är en av världens ledade leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF