Stefan Gattberg lämnar Consiliums styrelse

Stefan Gattberg har idag meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han väljer att avgå med omedelbar verkan. Motivet är att undvika potentiella framtida intressekonflikter. Stefan Gattberg har varit styrelseledamot sedan 2020.

– Stefan har under sin korta tid i Consiliums styrelse varit ett värdefullt tillskott både för styrelsearbetet och som bollplank för ledningen, säger Erik Lindborg, Consiliums styrelseordförande.

Consilium AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-73 672 48 01
ab.consilium.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 klockan 10:00 CET.

Ladda ner som PDF