Stark orderingång för marina färdskrivare

Consilium har erhållit order om att leverera marina färdskrivare till 114 fartyg som kommer att byggas de närmaste åren. Ordervärdet uppgår totalt till närmare 16 MSEK.

Consilium kommer att leverera marina färdskrivare (VDR/S-VDR) till, bland annat, ett antal serier av bulkfartyg på mellan 32 000 och 35 000 bruttoregisterton som byggs vid några av de ledande varven i Asien. Därutöver ingår ett antal större bulkfartyg, RoRo-passagerarfartyg m.m. Leverans kommer att ske under perioden 2009-2012 och slutkunderna utgörs i första hand av europeiska rederier i Grekland, Turkiet, Norge och Sverige.

– Consilium har byggt upp en stark ställning hos varven i Asien och det blir nu allt mer tydligt inom båda våra affärsområden. Det är också glädjande att vi återigen visar att Consilium har det starkaste erbjudandet när säkerheten står i fokus, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Marina färdskrivare säkrar informationen ombord
Internationella sjöregler fastställda av IMO kräver att fartyg av en viss storlek eller med viss verksamhet måste utrustas med en marin färdskrivare (Voyage Data Recorder – VDR). Consilium är en av världens ledande leverantörer av marina färdskrivare. En VDR motsvarar det som inom flyget kallas ”svarta lådan” och är ett avancerat inspelningsinstrument som registrerar viktig information som förekommer ombord på en fartygsbrygga, t ex maskinorder, radarinformation och radiotrafik. Samtliga passagerarfartyg, RoRo-passagerarfartyg och nybyggda handelsfartyg måste utrustas med en VDR. Övriga befintliga fartyg kan även utrustas med en enklare marin färdskrivare, en så kallad S-VDR (Simplified Voyage Data Recorder).