Skatteverket har fastställt värdet på utdelningen av aktier i Precomp Solutions AB

Skatteverket har fastställt värdet på utdelningen av aktier i Precomp Solutions AB till 4,15 kronor per utdelad aktie, oavsett serie. Detta underlag utgör sålunda underlag för redovisning och betalning av kupongskatt för begränsat skatteskyldiga enligt kupongsskattelagen (1970:624). Avseende underlag för beräkning av svensk inkomstskatt är kursen densamma, dvs 4,15 kronor per utdelad aktie.

Nacka 2007-09-18

För mer information, kontakta:
Anna Holmgren, Finansdirektör, tel: 08-563 053 03 / 0708-71 78 72

Hemsida: http://www.consilium.se