Prospekt för notering av företagsobligation

Consilium AB (publ) emitterade den 1 november 2012 ett 5-årigt icke-säkerställt obligationslån på totalt 325 Mkr. 

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 30 November 2012 och notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske den 7 december 2012.

Stockholm 2012-11-30

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

http://www.consilium.se

Ladda ner som PDF