Omräknad konverteringskurs

Med hänsyn till genomförd nyemission i Consilium AB har konverteringskursen avseende konvertibelt förlagslån 2002/2007 omräknats från 40,00 SEK till 36,90 SEK, enligt den formel som angivits i prospektet avseende inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån 2002/2007, samt i nyemissionsprospektet daterat den 31 oktober 2006.

För ytterligare information kontakta:
Anna Holmgren, Finanschef, 08-56305303 alt. 0708-717872.