Nyemission i Consilium AB (publ) fullt garanterad

Consilium meddelar idag att den av styrelsen föreslagna nyemissionen om högst 2 366 933 aktier till fullo garanterats av ett konsortium bestående av huvudaktieägaren Platanen Holdings BV, Bliwa Livförsäkring och Swedbank.

Styrelsen i Consilium AB har kallat till en extra bolagsstämma den 27 oktober 2006, för att fatta beslut om att tillföra bolaget nytt kapital genom nyemission av 2 366 933 aktier till en kurs om 31 kronor per aktie. Emissionen, som sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare, förväntas tillföra bolaget 73,3 MSEK före emissions- och garantikostnader.