Norska rederigruppen Wilh. Wilhelmsen köper Consiliums brandlarmssystem till 13 nya fartyg

Consilium har tagit order på brandlarmssystem till ett tiotal fartyg som den Norska rederigruppen Wilh. Wilhelmsen bygger på de sydkoreanska varven Samho och Hyundai samt på Mitsubishi-varvet i Japan. Som ett led i ett allt djupare samarbete mellan Consilium och Wilhelmsen kommer Consilium även att uppgradera brandskyddet på fem av Wilhelmsengruppens befintliga fartyg. Totalt uppgår värdet på ovan order till över 18 MSEK.

Wilh. Wilhelmsen, noterat på Oslo-börsen, är en av världens ledande internationella operatörer inom marknaden för fartygsbaserade biltransporter och tunga laster som inte packas på container. Tillsammans med sina partners kontrollerar Wilh. Wilhelmsen närmare en tredjedel av alla biltransportfartyg i världen och transporterar cirka 4,6 miljoner bilar per år.

– Consilium har haft ett mycket bra samarbete med Wilh. Wilhelmsen under många år och det är givetvis mycket positivt att detta fortsätter. Vi har satsat hårt på att utveckla flexibla system som kan möta säkerhetsmedvetna kunders höga krav. Fler och fler rederier i världen satsar mer resurser på att höja säkerheten på sina fartyg för att skydda såväl personal som last och Wilh. Wilhelmsen är ett av dessa rederier, kommenterar Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium.

Stockholm 2006-06-20

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33