Ledande internationella rederier väljer Consiliums marina färdskrivare

Consilium har fått order från Broström Ship Management AB (Sverige), MISC Berhad (Malaysia) och Hyundai Merchant Marine (Sydkorea) att leverera hela deras behov av marina färdskrivare (S-VDR) till sina fartyg. Totalt innefattar dessa order inklusive optioner 140 fartyg som ska utrustas med S-VDR under 2006-2008.

MISC Berhad och Hyundai Merchant Marine är bland Malaysias respektive Sydkoreas största rederier och Broström är ett av Sveriges ledande rederier inom transport av kemikalier och petroliumprodukter. Orderna har tagits i samarbete med Consilium Navigation AB:s lokala samarbetspartners, Syberg Maritim, Consilium Singapore och Iljin Co Ltd.

– Consilium fortsätter att ta viktiga lokala order på flera marknader världen över. Dessa tre senaste order från tongivande rederier i Sverige, Malaysia och Sydkorea banar vägen för ytterligare affärer på dessa marknader, kommenterar Ove Hansson, VD och koncernchef för Consilium.

Enligt ett nytt regelverk, som utfärdats av FN-organet IMO (International Maritime Organization), ska alla redare utrusta sina befintliga handelsfartyg, över 3 000 bruttoton, som trafikerar internationella farvatten med en förenklad marin färdskrivare (S-VDR) från och med den 1 juli 2006. Sedan tidigare finns krav på att alla nybyggda handelsfartyg över 3000 bruttoton måste ha en marin färdskrivare (VDR) installerad.

– Consilium är ett av de företag som lyckats mycket bra i den inledande fasen av den utökade marknaden för marina färdskrivare och vi har på detta sätt tidigt fått den kritiska massa som är nödvändig för att bygga upp en effektiv industriell tillverknings- och logistiksorganisation, avslutar Ove Hansson.

Stockholm 2006-06-26

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson
VD och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se