Kvartalsrapport januari–mars 2024 för Concejo AB (publ)

 

Kvartal 1, 2024

 Nettoomsättningen uppgick till 137,2 MSEK (110,0).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –11,8 MSEK (–16,5).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –10,2 MSEK (–15,9).

 Periodens resultat uppgick till –10,9 MSEK (–18,4).

 Resultat per aktie uppgick till –1,00 SEK (–1,73).

Händelser efter periodens utgång

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

 

 

 

 

 

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 klockan 13:00.

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF