Kvartalsrapport januari – mars 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2017

 • Orderingången minskade med 1 procent till 452,6 MSEK (457,5)
 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 413,6 MSEK (396,0)
 • EBITDA uppgick till 53,2 MSEK (51,9)
 • EBIT uppgick till 38,7 MSEK (38,4)
 • EBT uppgick till 24,2 MSEK (25,6)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,55 SEK (1,51)
 • Consilium har under januari 2017 förvärvat det amerikanska brandsäkerhetsföretaget ACAF.
  Se mer information under särskild rubrik.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under april 2017 uppgick till 134,2 MSEK (114,2), vilket motsvarar en ökning med 18 procent.
  Nettoomsättningen under april 2017 uppgick till 108,1 MSEK (106,8), vilket motsvarar en ökning på 1 procent.
  Se mer information under särskild rubrik.
 • Consilium etablerar ett nytt marknadsbolag i Frankrike. Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF