Kvartalsrapport januari – mars 2016 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2016

  • Orderingången ökade med 12 procent till 457,5 MS EK (407,0)
  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 396,0 MS EK (365,9)
  • EBIT DA uppgick till 51.9 MS EK (53,2)
  • EBIT uppgick till 38,4 MS EK (45,0)
  • EBT uppgick till 25,6 MS EK (37,1)
  • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,51 SEK (2.36)
  • Consilium har givit ut företagsobligationer om nominellt ytterligare 150,0 MS EK för att finansiera fortsatt tillväxt och förvärv

  
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF