Kvartalsrapport januari – mars 2015 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 365,9 MS EK (237,9)
  • EBIT DA ökade med 105 procent till 53,2 MS EK (25,9)
  • EBIT ökade med 160 procent till 45,0 MS EK (17,3)
  • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,36 SEK (0,73)
  • Orderingången ökade med 22 procent till 407,0 MS EK (333,8)
  • Consilium har förvärvat det australienska marinbolaget Novamarine Instruments
  • Consilium har begärt inlösen av tidigare företagsobligation om 400 MS EK, och givit ut en ny företagsobligation om 600 MS EK

Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2015 klockan 13.30.

Ladda ner som PDF