Kvartalsrapport januari – mars 2013 för Consilium AB (publ)

Första kvartalet 2013

 • Genomförda kostnadsreduktioner ger ett bättre resultat trots lägre nettoomsättning och den starkare svenska kronan
 • Nettoomsättningen uppgick till 199,3 MS EK (216,0)
 • EBIT DA uppgick till 12,1 MS EK (8,9)
 • EBIT uppgick till 2,6 MS EK (0,5)
 • EBT uppgick till –3,8 MS EK (–3,9)
 • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till –0,33 SEK (–0,26)

Stark orderingång under första kvartalet 2013

 • Orderingången ökade med 65 procent till 300,7 MS EK (182,0)
 • Den goda orderingången under slutet av 2012 för affärsområde Fire safety & Automation har fortsatt under första kvartalet 2013. Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation förväntas därför öka väsentligt för helåret 2013.
 • Orderingången för affärsområde Marine & Safety har öppnat starkare än föregående år, och under första kvartalet 2013 var orderingången 9 procent över föregående år.

Ökad volym under april 2013

 • Orderingången fortsätter att utvecklas positivt och uppgick under april 2013 till 66,3 MS EK (55,8).
  Nettoomsättningen under april 2013 uppgick till 84,8 MS EK (70,3).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

   
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Consilium utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system med hög kvalitet för säkerhet, navigation och automation. Våra produkter skyddar liv, miljö och materiella värden. Genom den unika globala marknadsorganisation som byggts upp i egen regi, ges kunderna lokal service och support. Utifrån vår produkt- och systemkompetens har Consilium anpassat sina egenutvecklade produkter och system till angränsande områden, och till marknadssegment med likartade kundbehov. Vår vision är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Ladda ner som PDF