Konvertering till aktier i Consilium

Mer än 99 procent av innehavarna av konvertibelt förlagslån 2001/2006 i Consilium AB (publ) har före sista anmälningsdag valt att konvertera sina skuldebrev till aktier. Det egna kapitalet i Consilium AB ökar därför med närmare 30 MSEK.

Stockholm 2006-04-20

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se